top of page

קורות חיים של אמיר עאסי

השכלה

LOGO-650_edited.jpg

הקריה האקדמית אונו

תואר שני - MBA במנהל עסקים בהתמחות בייעוץ ארגוני בהצטיינות

LOGO-650_edited.jpg

הקריה האקדמית אונו

תואר ראשון - LL.B במשפטים

קורסים והסמכות

הורדה (1).png

המכללה למנהל

קורס יועצי מס חשבונאות ומיסים

הורדה (1).png

המכללה למנהל

קורס חשב שכר בכיר

LOGO-650_edited.jpg

הקריה האקדמית אונו

דירקטורים ונושאי משרה

ניסיון תעסוקתי

2020 - עד היום
ארקיע קווי תעופה ישראלים בע"מ
יועץ אסטרטגי
arkia_300x300.png
2011 - עד היום
הקריה האקדמית אונו
מרצה , ראש מנהלת ארגונים ,מ.מ הממונה על המשמעת ויו"ר מנהלת החברה הערבית
LOGO-650_edited.jpg
2005 - 2011
נתב"ג ובמעברי הגבול היבשתיים
מנהל בשירותי  וי אי פי
2000 - 2005
משרד רו"ח ויסוצקי ושות' לעסקים גדולים וקטנים
יועץ מס וניהול ספרים
1996 - 2000
מוטורולה תקשורת ישראל בע"מ
מנהל שיווק לחברה עברית
קורות חיים: About
bottom of page